Planowane warsztaty, zajęcia projektowe i wyjazdy studyjne

Grupa A

Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne

 

Warsztaty rozwijające kompetencje analityczne

 

Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje informatyczne

 

Grupa B
 

Certyfikowane szkolenia i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje językowe

 

Grupa C

Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

10 osób biorących udział w zajęciach z grupy C, które napiszą najlepsze biznesplany w semestrze 16/17Z wyjedzie do instytucji zagranicznej na wizytę studyjną.

Dla osób uczestniczących z zajęciach obligatoryjnych z grupy A, B, C

Wizyty studyjne jako praktyczny element rozwijający kompetencje komunikacyjne, analityczne, językowe i przedsiębiorcze do krajów:

  • Holandia
  • Belgia
  • Szwajcaria
  • Francja
  • Wielka Brytania
  • Luksemburg

 

Zobacz także : Najczęściej zadawane pytania

A tu jeszcze raz to samo - tylko z krótkim opisem dla osób które nie czytają sylabusów

Są 3 grupy zajęć:

A. Warsztaty i zajęcia projektowe: komunikacyjne, analityczne, informatyczne (każdy warsztat kosztuje 1 żeton)

B. Zajęcia językowe (kosztują 3 żetony)

C. Zajęcia z przedsiębiorczości (kosztują 3 żetony)

Trzeba zadecydować się na udział w zajęciach grupy A, B lub C. Nie można mieszać zajęć między grupami

 

Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne:

Cv, list motywacyjnych, rozmowa rekrutacyjna, jak zaprezentować swoje mocne strony.

Komunikacja w grupie, kontakty międzyludzkie, percepcja wzrokowa i słuchowa, wyrażanie uczuć i emocji.

Wzrost samoświadomości, wiedza na temat własnego funkcjonowania w zespołach, wiedza na temat dynamiki zespołów i procesów w nich zachodzących, rozwój umiejętności współpracy i efektywnej komunikacji z innymi, nauka postaw asertywnych oraz sposobów radzenia sobie z konfliktami

Dynamika konfliktu, przygotowanie się do negocjacji, prowadzenia negocjacji, wybrane techniki negocjacyjne.

 

Warsztaty rozwijające kompetencje analityczne:

Kreatywne myślenia i rozwiązywania problemów zawodowych, jak rozwijać indywidualną kreatywność, narzędzia rozwijające procesy zespołowe (zespoły pracownicze) odpowiedzialne za kreatywność.

 

Warsztat cieszący się największą popularnością w semestrze16/17L, procesy decyzyjne, jak skutecznie podejmować decyzje, systemowe rozwiazywanie problemów.

Elastyczne myślenie, asertywność, elementy poznawcza, sztywność poznawcza, społeczne uczenie się, podejmowanie decyzji w grupie, rola autorytetu i modelowanie zachowań

Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje informatyczne

Jak zarządzać informacją w miejscu pracy, organizowanie, porządkowania, opracowanie, przechowywanie informacji w miejscu pracy.

Wyszukiwanie informacji w Internecie, ocena wiarygodności informacji, informacja naukowa (wyszukiwanie publikacji do pracy licencjackiej, magisterskiej.

Wizualizacja informacji, infografiki, mapy myśli, obsługa oprogramowania do tworzenia wizualizacji informacji.

Przetwarzania danych, opracowania raportów biznesowych, PowerPivot: funkcje, język DAX, możliwości wykorzystania w obróbce big data, korespondencja seryjna.

Pozyskiwania środków na działalność kulturalną prowadzoną w różnej skali, zagraniczne źródła finansowania, podstawy prawne regulujące finansowanie działalności kulturalnej, pozyskiwanie informacji z sieci o finansowaniu działalności kulturalnej.

Grupa B - każde zajęcia kosztują 3 żetony

Certyfikowane szkolenia i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje językowe

 Zostały miejsca na zajęcia z autoprezentacji. Przygotowują one do posługiwanie się językiem obcym podczas wystąpień publicznych, prezentowania materiałów zawodowych i  oraz aplikowania o pracę w języku obcym. Zajęcia kończą się symulowaną rozmową o pracę ze specjalistą z działu rekrutacji.

Grupa C – zajęcia kosztują 3 żetony, trzeba wziąć udział w całości warsztatów (umiejętności miękkie i twarde)

Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

Polecane dla osób, które po studiach planują założyć własną działalność. Dowiedzą się jak prowadzić firmę, poznają przepisy prawne i podstawy księgowości w prowadzeniu własnej działalności. Studenci napiszą  własne biznesplany, które zostaną ocenione przez profesjonalistów. 50% osób, które napiszą najlepsze biznesplany wyjedzie na zagraniczną wizytę studyjną.

 

Dla wszystkich studentów JCRK planowane są wizyty studyjne do Luksemburga i Belgii, będą ogłaszane rekrutacje.