Najczęściej Zadawane Pytania

Kto może uczestniczyć w zajęciach JCRK?

  • studentki i studenci na ostanim roku studiów stacjonarnych.
  • oferta nie dotyczy CM.
 

Jak zarejestrować się na zajęcia w JCRK?

1. Zdecydować się na udział w jednej z grup A, B  lub C obligatoryjnego etapu projektu. Do wyboru w semestrze zimowym 17/18 dostępne są:

  • Grupa A - Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji (każdy warsztat kosztuje 1 żeton, można wybrać 3 warsztaty);
  • Grupa B - Szkolenia i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje językowe (każdy kurs kosztuje 3 żetony, można wybrać 1 kurs);
  • Grupa C - Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości (całość zajęć kosztuje 3 żetony).

2.Wziąć w rejestracji żetonowej poprzez system usosweb
3. Następnie przesłać informacje o zaawansowaniu pracy dyplomowej (jeżeli już rozpoczęli Państwo jej przygotowywanie). Termin i adres przesyłania formularzy zostanie podany.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.

Nie mam żetonów. Nie mogę się zarejestrować do projektu choć spełniam wszystkie wymogi formalne (jestem na ostatnim roku studiów). Co mam zrobić?

Przyślij informację o tym fakcie na adres: jcrk@uj.edu.pl oraz napisz w jakich zajęciach chcesz uczestniczyć . Sprawdzimy Twój tok studiów, jeżeli spełniasz wymogi formalne, przyznamy żetony lub wpiszemy na zajęcia w miarę wolnych miejsc.

Kiedy będą odbywać się zajęcia?

Zajęcia planujemy głównie w piątki i soboty, tak by nie kolidowały z zajęciami na studiach stacjonarnych. Zajęcia z przedmiotów należących do grupy A (warsztaty komunikacyjne, analityczne i informatyczne) oraz C będą realizowane w postaci dwu spotkań  po 8 godzin. Zajęcia językowe (Grupa B) będą odbywać się cotygodniowo.

Chcę się zapisać na zajęcia językowe (przedmioty z grupy B). Co muszę zrobić?

Przystąpić do rejestracji na przedmioty z grupy B. Wybrać 1 kurs. Następnie zostaniesz poproszony o dopełnienie formalności oraz napisanie testu z języka. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na zajęcia zostaniesz powiadomiony drogą mailową.

Chcę się zapisać na przedmioty z grupy A. Co muszę zrobić?

Przystąpić do rejestracji na przedmioty z grupy A. Wybrać w rejestracji maksymalnie 3 warsztaty. Sugerujemy wybór jednego warsztatu analitycznego, jednego komunikacyjnego i jednego informacyjnego. Następnie zostaniesz poproszony o dopełnienie formalności. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na zajęcia zostaniesz powiadomiony drogą mailową.

Chcę się zapisać na przedmioty z grupy C. Co muszę zrobić?

Przystąpić do rejestracji na przedmiot z grupy C (Zajęcia w tej grupe obejmują warsztaty z kompetencji miękkich i twardych, łącznie 32 godziny). Następnie zostaniesz poproszony o dopełnienie formalności. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na zajęcia zostaniesz powiadomiony drogą mailową.

Jakie są moje obowiązki jeżeli zostanę zakwalifikowany do projektu?

Musisz uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć. Wziąć udział w bilansie kompetencji przed i po zakończonym udziale w danym warsztacie/kursie. W okresie do 6 miesięcy od zakończenia projektu poinformować nas o podjęciu zatrudnienia lub kontynuacji studiów. Do 12 miesięcy od zakończenia projektu wziąć udział w badaniu ankietowym (Regulamin, rozdział  III.Rekrutacja, §5)

W ofercie JCRK są także wyjazdy studyjne do zagranicznych instytucji. Jak można zakwalifikować się na wyjazd?

Na wyjazd będą mogły pojechać osoby, które biorą udział w projekcie uczestnicząc w warsztatach i kursach z grupy A lub B. Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie listu motywacyjnego za który można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Osoby biorące udział w zajęciach z grupy C będą mogły dodatkowo wyjechać na wizyty do zagranicznych firm. Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie oceny biznes planu, za który można uzyskać maksymalnie 100 punktów.